راهنمای محصولات
راهنمای محصولات ابریش
فضای ابری نودیسک
پخش ویدیو
ورود به سامانه نودیسک
نمایش ویدیو درباره آپلود و دانلود فایل در نودیسک
آپلود و دانلود فایل در نودیسک
نمایش ویدیو درباره کار با پوشه ها در نودیسک
کار با پوشه ها در نودیسک
نمایش ویدیو درباره ایجاد کاربر در نودیسک
ایجاد کاربر در نودیسک
نمایش ویدیو درباره دریافت لینک اشتراک گذاری عمومی فایل در نودیسک
دریافت لینک اشتراک گذاری عمومی فایل در نودیسک
نمایش ویدیو درباره دریافت لینک دانلود مستقیم فایل در نودیسک
دریافت لینک دانلود مستقیم فایل در نودیسک
نمایش ویدیو درباره اشتراک گذاری فایل با سایر کاربران پنل نودیسک
اشتراک گذاری فایل با سایر کاربران پنل نودیسک
نمایش ویدیو درباره دریافت لینک عمومی پوشه با دسترسی فقط آپلود
دریافت لینک عمومی پوشه با دسترسی فقط آپلود در نودیسک
دسکتاپ مجازی آنی دسک
مدیریت آموزش مجازی آنیموز
سامانه آموزش مجازی آنک
نمایش ویدیو درباره ورود به سامانه آنک
ورود به سامانه آنک (ویژه موبایل)
نمایش ویدیو درباره ورود به سامانه آنک (ویژه دسکتاپ)
ورود به سامانه آنک (ویژه دسکتاپ)
نمایش ویدیو درباره تغییر کلمه عبور در سامانه آنک
تغییر کلمه عبور در سامانه آنک (ویژه موبایل)
نمایش ویدیو درباره تغییر کلمه عبور در سامانه آنک
تغییر کلمه عبور در سامانه آنک (ویژه دسکتاپ)
نمایش ویدیو درباره شرکت در جلسه آنلاین آنک (ویژه موبایل)
شرکت در جلسه آنلاین آنک (ویژه موبایل)
نمایش ویدیو درباره شرکت در جلسه آنلاین آنک (ویژه دسکتاپ)
شرکت در جلسه آنلاین آنک (ویژه دسکتاپ)
نمایش ویدیو درباره ورود کاربر مهمان به جلسه آنلاین آنک (ویژه موبایل)
ورود کاربر مهمان به جلسه آنلاین آنک (ویژه موبایل)
نمایش ویدیو درباره ورود کاربر مهمان به جلسه آنلاین آنک (ویژه دسکتاپ)
ورود کاربر مهمان به جلسه آنلاین آنک (ویژه دسکتاپ)
نمایش ویدیو درباره اتمام یا خاتمه جلسه آنک (ویژه موبایل)
اتمام یا خاتمه جلسه آنک (ویژه موبایل)
نمایش ویدیو درباره اتمام یا خاتمه جلسه آنک (ویژه دسکتاپ)
اتمام یا خاتمه جلسه آنک (ویژه دسکتاپ)
نمایش ویدیو درباره مشاهده آنلاین فیلم های ضبط شده آنک
مشاهده آنلاین فیلم های ضبط شده آنک - مدیران (ویژه موبایل)
نمایش ویدیو درباره مشاهده آنلاین فیلم های ضبط شده آنک
مشاهده آنلاین فیلم های ضبط شده آنک - مدیران (ویژه دسکتاپ)
نمایش ویدیو درباره مشاهده آنلاین فیلم های ضبط شده آنک
مشاهده آنلاین فیلم های ضبط شده آنک - کاربر عادی (ویژه موبایل)
نمایش ویدیو درباره مشاهده آنلاین فیلم های ضبط شده آنک - کاربر عادی (ویژه دسکتاپ)
مشاهده آنلاین فیلم های ضبط شده آنک - کاربر عادی (ویژه دسکتاپ)
نمایش ویدیو درباره مشاهده آفلاین فیلم های ضبط شده آنک - مدیران
مشاهده آفلاین فیلم های ضبط شده آنک - مدیران
نمایش ویدیو درباره مشاهده آفلاین فیلم های ضبط شده آنک
مشاهده آفلاین فیلم های ضبط شده آنک - کاربر عادی
آیتکس 1402

رایگان ثبت نام کنید

درخواست سرویس ابری