لوگو ابریش
لوگو ابریش

تعرفه آنیموز - سامانه مدیریت آموزش مجازی (LMS)

مناسب ترین بسته را نسبت به نیاز کسب و کارتان انتخاب و استفاده کنید

تعداد کاربر
مبلغ ماهانه ( تومان)
50
126,000
100
240,000
200
444,000
300
648,000
500
1,020,000
700
1,150,000
800
1,380,000
900
1,716,000
1000
1,920,000
سلام، سوالی دارید در خدمتیم