لوگو ابریش

قیمت نرم افزار lms آنیموز

مناسب ترین بسته را نسبت به نیاز کسب و کارتان انتخاب و استفاده کنید

105,000
  • 50 کاربره
850,000
  • 500 کاربره
1,600,000
  • 1000 کاربره
100 کاربره
تعداد کاربر مبلغ ماهیانه (تومان)
5 12,000
15 35,000
25 55,000
35 75,000
50 105,000
100 200,000
200 370,000
300 540,000
400 700,000
500 850,000
600 1,000,000
700 1,150,000
800 1,300,000
900 1,430,000
1000 1,600,000
2000 2,700,000
3000 3,720,000
4000 4,600,000
5000 5,400,000
6000 6,150,000