تعرفه سامانه جلسات آنلاین آنک

براساس تعداد کاربر، مناسب ترین بسته را انتخاب کنید

بسته هدیه

 • حداکثر تعداد کاربر: 10 نفر
 • مدت استفاده : 10 ساعت
 • فعالسازی 2 عدد دوربین همزمان
 • اشتراک گذاری صفحه نمایش
 • اشتراک گذاری فایل خارجی
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

بسته پیشنهادی شرکتی

 • حداکثر تعداد کاربر آنلاین :25 نفر
 • اختصاص 200مگ فضای ذخیره سازی به ازای هر کاربر
 • محاسبه هزینه بر اساس میزان مصرف
 • فعالسازی 4 دوربین همزمان
 • امکان ضبط جلسات
 • امکان اشتراک گذاری صفحه نمایش
 • امکان اشتراک گذاری فایل خارجی
 • قیمت برگزاری هر جلسه به ازای هر کاربر:365 تومان.
 • حداکثر قیمت 3 ماهه : 717.000 تومان
 • حداکثر قیمت 6 ماهه: 1.362.300تومان
 • حداکثر قیمت سالانه: 2.581.200 تومان

بسته پیشنهادی آموزشگاهی

 • حداکثر تعداد کاربر آنلاین :75 نفر
 • اختصاص 200مگ فضای ذخیره سازی به ازای هر کاربر
 • محاسبه هزینه بر اساس میزان مصرف
 • فعالسازی 4 دوربین همزمان
 • امکان ضبط جلسات
 • امکان اشتراک گذاری صفحه نمایش
 • امکان اشتراک گذاری فایل خارجی
 • قیمت برگزاری هر جلسه به ازای هر کاربر: 345 تومان.
 • حداکثر قیمت 3 ماهه : 1.371.000 تومان
 • حداکثر قیمت 6 ماهه: 2.604.900 تومان
 • حداکثر قیمت 12 ماهه: 4.935.600 تومان

بسته پیشنهادی دانشگاهی

 • حداکثر تعداد کاربر آنلاین: 120 نفر
 • اختصاص 200مگ فضای ذخیره سازی به ازای هر کاربر
 • محاسبه هزینه بر اساس میزان مصرف
 • فعالسازی 4 دوربین همزمان
 • امکان ضبط جلسات
 • امکان اشتراک گذاری صفحه نمایش
 • امکان اشتراک گذاری فایل خارجی
 • قیمت برگزاری هر جلسه به ازای هر کاربر: 325 تومان.
 • حداکثر قیمت 3 ماهه: 4.908.000 تومان
 • حداکثر قیمت 6 ماهه: 9.325.200 تومان
 • حداکثر قیمت 12 ماهه: 17.668.800 تومان
آیتکس 1402

رایگان ثبت نام کنید

درخواست سرویس ابری