لوگو ابریش
لوگو ابریش

تعرفه سامانه جلسات آنلاین (Webinar)

براساس تعداد کاربر، مناسب ترین بسته را انتخاب کنید

تعداد کاربر
چنانچه در 26 روز از ماه تمام کاربران هر روز همزمان آنلاین شوند هزینه زیر اعمال می شود
5
51,000
15
147,000
25
239,000
35
328,000
50
457,000
100
865,000
200
1,636,000
300
2,374,000
400
3,082,000
500
3,764,000
600
4,421,000
700
5,055,000
800
5,682,000
900
6,303,000
1000
6,917,000
سلام، سوالی دارید در خدمتیم