لوگو ابریش

قیمت خرید فضای ذخیره سازی ابری نودیسک

مناسب ترین بسته را نسبت به نیاز کسب و کارتان انتخاب و استفاده کنید

فضای ابری ایرانی نودیسک یک مدل رایانش ابری است که در آن داده ها از طریق بستر اینترنت در فضای ذخیره سازی مدیریت می شوند. در این مدل قیمت خرید فضای ذخیره سازی ابری با توجه به نیاز شما تعیین می شود و در هر زمان می توانید به اطلاعات خود دسترسی داشته باشید. در اینجا نیازی به خرید فضاهای ذخیره سازی، زیرساخت های مربوطه و مدیریت آن توسط خودتان نیست. سیستم‌های ذخیره‌سازی اغلب مقیاس‌پذیر و برای فضای ذخیره‌سازی با توجه به نیازهای شخصی یا سازمانی بهینه‌سازی می‌شوند، اطلاعات از هر جایی قابل دسترسی است و برای دسترسی به اطلاعات به نرم‌افزار خاصی نیاز نیست.

در نودیسک برای خرید فضای ابری می توانید یکی از 3 پلن ارائه شده را انتخاب نمایید.

در صورت عقد قرارداد بیش از 5 ترابایت 25 درصد تخفیف

345,000
  • 3 ماهه 100 گیگ
پایه
2,700,000
  • 6 ماهه 500 گیگ
اقتصادی
7,560,000
  • 1 ساله 1000 گیگ
سازمانی
100 (GB)
تعداد GB 1 ماهه (تومان) 3 ماهه 6 ماهه یکساله
50 60,000 180,000 342,000 648,000
100 115,000 345,000 655,500 1,242,000
200 220,000 660,000 1,254,000 2,376,000
300 315,000 945,000 1,795,500 3,402,000
400 400,000 1,200,000 2,280,000 4,320,000
500 475,000 1,425,000 2,707,500 5,130,000
600 540,000 1,620,000 3,078,000 5,832,000
700 595,000 1,785,000 3,391,500 6,426,000
800 640,000 1,920,000 3,648,000 6,912,000
900 675,000 2,025,000 3,847,500 7,290,000
1000 700,000 2,100,000 3,990,000 7,560,000