تعرفه چتان - شبکه ارتباطات درون سازمانی

مناسب ترین بسته را نسبت به نیاز کسب و کارتان انتخاب و استفاده کنید

تومان 360,500 سه ماهه
  • 5 گیگ فضای ذخیره سازی
  • 5 کاربر همزمان
تومان 1,964,600 شش ماهه
  • 20 گیگ فضای ذخیره سازی
  • 20 کاربر همزمان
تومان 15,030,000 یک ساله
  • 100 گیگ فضای ذخیره سازی
  • 100 کاربر همزمان
تعداد کاربر همزمان فضای ذخیره سازی 3 ماهه (تومان) 6 ماهه (تومان) یکساله (تومان)
5 5 GB 360,500 684,950 1,297,800
20 20 GB 1,034,000 1,964,600 3,722,400
50 50 GB 2,315,000 4,398,500 8,334,000
70 70 GB 3,075,500 5,843,450 11,071,800
100 100 GB 4,175,000 7,932,500 15,030,000
300 300 GB 11,780,000 22,382,000 42,408,000
500 500 GB 18,725,000 35,577,500 67,410,000
آیتکس 1402

رایگان ثبت نام کنید

درخواست سرویس ابری